Een gekwalificeerde en gecertificeerde jobcoach levert een wezenlijke bijdrage aan het welslagen van een duurzame arbeidsrelatie voor een werknemer met een beperking.

Het Kennis Platform Jobcoaching heeft een belangrijke rol als het gaat om informeren van overheid en bedrijfsleven, om zo de zichtbaarheid en noodzakelijkheid van gecertificeerde jobcoaches te vergroten.

De rol van KPJ is ook het bij cliënten onder de aandacht brengen van de betekenis van jobcoaches in hun rol als een deskundige, professionele en onmisbare beroepsuitoefenaar, die zowel voor de werknemer als de werkgever van belang is voor een duurzame arbeidsrelatie.