De VISIE van het Kennis Platform Jobcoaching is:

Iedereen heeft recht op werk. Het is van belang dat er professionele coaching beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben.

De MISSIE van het Kennis Platform Jobcoaching is:

Het helpen creëren van voorwaarden, zodat jobcoaching breed wordt ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking en hun werkgevers.

Jobcoaching is een instrument om mensen met een beperking duurzaam aan het werk te helpen en te houden. Deze vorm van begeleiding moet naar de mening van het KPJ worden gegeven door jobcoaches die een op dit vak gerichte beroepsopleiding hebben gedaan.

Het Kennis Platform Jobcoaching wordt gevormd door leden met een grote kennis en ruime ervaring op het gebied van jobcoaching, waaraan ze het noodzakelijk gezag ontlenen. Het bestuur van de vereniging wordt op persoonlijke titel gevormd door acht KPJ-leden.