Van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (2012):

De werkgroep opleidingen heeft nu opgeleverd: de visie en eindtermen voor
jobcoachopleidingen die aansluiten bij de richtlijnen leidraad van het AKC.
Ons voorstel is dat wanneer een jobcoach een jobcoachopleiding, die de visie en
eindtermen voor jobcoachopleidingen hanteert en uitvoert, positief afsluit, hij/zij toegang
krijgt tot het register en gecertificeerd kan worden.

Lees hier het hele rapport: Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen versie 1.0

 

Ervaringen van mensen met een beperking met (zoeken naar) werk.

Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie
Nederland willen als patiënten- en cliëntenkoepels meer inzicht krijgen in de
ervaringen van mensen met een beperking of aandoening bij het zoeken en hebben
van werk. Daarom is er een onderzoek gehouden.

Lees hier het hele rapport: Rapport Zo werkt het 2017

 

Dit is een uitgave van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid, een initiatief van Cedris en SBCM (2018).

Voor u ligt een onderzoek naar jobcoaching op de werkplek. Dit rapport geeft inzicht in de werkwijzen van jobcoaches op de werkplek. Het doel hiervan is de waarde, randvoorwaarden en behoeftes van jobcoaching op de werkplek in beeld te brengen. Dit is gedaan vanuit het perspectief van jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten: de werknemers.

Lees hier het hele rapport: De meerwaarde van jobcoaching op de werkplek

 

Deze Beleidsregels zijn een samenvoeging van alle door UWV opgestelde Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach.

Lees hier het hele rapport: Onderzoek Interne Jobcoach - 2014

 

Een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW (2008).

De evaluatie geeft antwoord op de volgende vraag:
Zijn jobcoaching en Begeleidwerken effectieve en doelmatige instrumenten
om cliënten met structurele functionele beperkingen bij reguliere werkgevers
aan het werk te helpen en te houden? Hoe kan de effectiviteit en
doelmatigheid eventueel worden verbeterd?

 Lees hier het hele rapport: APE (2008) Evaluatie jobcoaching

 

Een onderzoek van Regioplan (2015):

"Zonder netwerk gooi je de leerling over de schutting in de hoop dat hij wordt opgepakt."

Varianten. ervaringen en succesfactoren in de regionale samenwerking arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren.

  Lees hier het hele rapport: Eindrapport Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren