Een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW (2008).

De evaluatie geeft antwoord op de volgende vraag:
Zijn jobcoaching en Begeleidwerken effectieve en doelmatige instrumenten
om cliënten met structurele functionele beperkingen bij reguliere werkgevers
aan het werk te helpen en te houden? Hoe kan de effectiviteit en
doelmatigheid eventueel worden verbeterd?

 Lees hier het hele rapport: APE (2008) Evaluatie jobcoaching