Dit is een uitgave van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid, een initiatief van Cedris en SBCM (2018).

Voor u ligt een onderzoek naar jobcoaching op de werkplek. Dit rapport geeft inzicht in de werkwijzen van jobcoaches op de werkplek. Het doel hiervan is de waarde, randvoorwaarden en behoeftes van jobcoaching op de werkplek in beeld te brengen. Dit is gedaan vanuit het perspectief van jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten: de werknemers.

Lees hier het hele rapport: De meerwaarde van jobcoaching op de werkplek