KPJ heeft een onderzoek uit laten voeren naar jobcoaching binnen de kaders van middelgrote gemeenten. Het betreft een afstudeeropdracht van Jaap Durenkamp, student Sociaal Juridische Dienstverlening.

Uit het rapport:

Het blijkt dat veel gemeenten de voorziening jobcoaching inzetten. Hoe gemeenten dit doen, is op een aantal punten onduidelijk. Door beleidsvrijheid ontstaat namelijk een sterk gedifferentieerd beleid. Het Kennis Platform Jobcoaching (KPJ), de opdrachtgever van dit onderzoek, voorziet dat door deze onduidelijkheid de kwaliteit van geboden jobcoaching in gevaar komt. De duurzame participatie op de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking komt hier mogelijk door in gevaar.

 Lees hier het hele rapport: Onderzoeksrapport-Jaap-Durenkamp - KPJ